naše práce

  • Reference »
  • Drážky pro vodu a elektřinu

Rekonstrukce plotu

Odstranění původního plotu, odvoz betonových částí. Výkop pro betonový základ, odvoz výkopku (zeminy) na dočasnou deponii – bude vráceno za betonový základ pro srovnání terénu. Vytvoření bednění pro základovou spáru, odstupňováno po 250 cm z důvodu svažitého terénu. Zajištění prolití betonem, dovoz 1 m3 betonu na dokončení. Připraveno pro další stavbu ze ztraceného bednění.

.


Demolice kamenné zdi a betonáž nové zdi

Kamenná zeď byla nahnutá v úhlu cca 20° a hrozila pádem. Byla nutná její demolice a z důvodu rychlosti výstavby investor rozhodl o její výměně za betonovou zeď ze „ztraceného bednění“. Provedli jsme její demolici a nakládku kamenů a cihel v úzkém prostoru mezi touto a sousední zdí do kontejnerů. Poté se vykopala rýha pro betonový základ. Následoval dovoz betonu s využitím našeho sklopného přívěsu z důvodu složitých přístupových podmínek.

.


Nádrž na dešťovou vodu (s využitím dotace „Dešťovka“)

Požadavek na uložení 10 m3 nádrže na dešťovou vodu, připojení svodů z okapů, uložení trubek na vodu pro zásobování jezírka, položení elektrického kabelu. Srovnání terénu, dovoz zeminy pro založení trávníku.

.


Vsakovací jímka na dešťovou vodu

Vybagrování vsakovací jímky (trativodu) na dešťovou vodu dle požadavků zákazníka, poté zásyp a zhutnění pojezdem. Vykopání přívodů k trativodu od svodů.

Zapůjčený bagr 2,6 t.


Terénní úpravy kolem domu

Výkop pro položení odtoku od okapových svodů, výkop nové přípojky vodovodu, založení trativodu pro přepad z nádrže na zalévání.

Zapůjčený bagr 1,5 t.


Úpravy terénu

Přesun velkého množství hlíny a stavební suti, vyhrabání základu pro plot a opěrnou zeď, nakládání stavební suti do kontejneru, další zemní práce dle zadání.

Zapůjčený bagr 1,8 t.


Jímka na dešťovou vodu

Vytvoření jámy pro umístění jímky 10 m3 na dešťovou vodu + usazení jímky.

Zapůjčený bagr 3,2 t.