Naše práce

(zpět na úvodní stranu referencí)

Rekonstrukce plotu

Odstranění původního plotu, odvoz betonových částí. Výkop pro betonový základ, odvoz výkopku (zeminy) na dočasnou deponii – bude vráceno za betonový základ pro srovnání terénu. Vytvoření bednění pro základovou spáru, odstupňováno po 250 cm z důvodu svažitého terénu. Zajištění prolití betonem, dovoz 1 m3 betonu na dokončení. Připraveno pro další stavbu ze ztraceného bednění.

.


Demolice kamenné zdi a betonáž nové zdi

Kamenná zeď byla nahnutá v úhlu cca 20° a hrozila pádem. Byla nutná její demolice a z důvodu rychlosti výstavby investor rozhodl o její výměně za betonovou zeď ze „ztraceného bednění“. Provedli jsme její demolici a nakládku kamenů a cihel v úzkém prostoru mezi touto a sousední zdí do kontejnerů. Poté se vykopala rýha pro betonový základ. Následoval dovoz betonu s využitím našeho sklopného přívěsu z důvodu složitých přístupových podmínek.

.


Nádrž na dešťovou vodu (s využitím dotace „Dešťovka“)

Požadavek na uložení 10 m3 nádrže na dešťovou vodu, připojení svodů z okapů, uložení trubek na vodu pro zásobování jezírka, položení elektrického kabelu. Srovnání terénu, dovoz zeminy pro založení trávníku.

.