naposledy jsme bagrovali

Nádrž na dešťovou vodu (s využitím dotace „Dešťovka“)

Požadavek na uložení 10 m3 nádrže na dešťovou vodu, připojení svodů z okapů, uložení trubek na vodu pro zásobování jezírka, položení elektrického kabelu. Srovnání terénu, dovoz zeminy pro založení trávníku.

Náš bagr Takeuchi 2 t, náš sklopný přívěs.

Vsakovací jímka na dešťovou vodu

Vybagrování vsakovací jímky (trativodu) na dešťovou vodu dle požadavků zákazníka, poté zásyp a zhutnění pojezdem. Vykopání přívodů k trativodu od svodů.

Zapůjčený bagr 2,6 t.

Terénní úpravy kolem domu

Výkop pro položení odtoku od okapových svodů, výkop nové přípojky vodovodu, založení trativodu pro přepad z nádrže na zalévání.

Zapůjčený bagr 1,5 t.

Základy pro rodinný dům

Strhnutí půdorysu domu pro základovou desku + vykopání základových pásů pro vylití betonem.

Zapůjčený bagr 2,5 t.


Úpravy terénu

Přesun velkého množství hlíny a stavební suti, vyhrabání základu pro plot a opěrnou zeď, nakládání stavební suti do kontejneru, další zemní práce dle zadání.

Zapůjčený bagr 1,8 t.


Jímka na dešťovou vodu

Vytvoření jámy pro umístění jímky 10 m3 na dešťovou vodu + usazení jímky.

Zapůjčený bagr 3,2 t.