naše práce

Tůně a jezírka

Mlatové povrchy

Demolice

Pokládka vody a elektřiny

Havarijní výjezdy

Manipulace s těžkými předměty

Vykopávání pařezů

Práce se sklápěcím přívěsem

Práce ve složitých podmínkách

Úpravy terénu

Bazény

Rekonstrukce plotu

Odstranění původního plotu, odvoz betonových částí. Výkop pro betonový základ, odvoz výkopku (zeminy) na dočasnou deponii – bude vráceno za betonový základ pro srovnání terénu. Vytvoření bednění pro základovou spáru, odstupňováno po 250 cm z důvodu svažitého terénu. Zajištění prolití betonem, dovoz 1 m3 betonu na dokončení. Připraveno pro další stavbu ze ztraceného bednění.

.


Demolice kamenné zdi a betonáž nové zdi

Kamenná zeď byla nahnutá v úhlu cca 20° a hrozila pádem. Byla nutná její demolice a z důvodu rychlosti výstavby investor rozhodl o její výměně za betonovou zeď ze „ztraceného bednění“. Provedli jsme její demolici a nakládku kamenů a cihel v úzkém prostoru mezi touto a sousední zdí do kontejnerů. Poté se vykopala rýha pro betonový základ. Následoval dovoz betonu s využitím našeho sklopného přívěsu z důvodu složitých přístupových podmínek.

.


Nádrž na dešťovou vodu (s využitím dotace „Dešťovka“)

Požadavek na uložení 10 m3 nádrže na dešťovou vodu, připojení svodů z okapů, uložení trubek na vodu pro zásobování jezírka, položení elektrického kabelu. Srovnání terénu, dovoz zeminy pro založení trávníku.

.