ceník

Poskytuji kompletní zakázky, cena za zakázku je dle náročnosti, zapůjčené techniky a počtu pracovníků vypočítávána individuálně.

Orientačně počítejte s 10 tis Kč za každý započatý den.


Havarijní zásahy:

Příplatek dle dohody.


K fakturované ceně se připočítává DPH, sazbu vysvětlím osobně.