ceník

Hodinová sazba s vlastní technikou: 800 Kč / h

Hodinová sazba zahrnuje obsluhu strojů, cestovné (sazbu za km neúčtuji), dovoz materiálu, ostatní činnosti ruční či s technikou. Hodinová sazba začíná běžet odjezdem z bydliště, odečítají se obědy atp.


Hodinová sazba s pronajatým strojem: 600 Kč / h + cena nájmu stroje

Dovoz bagru nad 3 t bude realizován smluvním dopravcem a přefakturován zákazníkovi.


Havarijní zásahy:

Příplatek dle dohody.


K fakturované ceně se připočítává DPH, sazbu vysvětlím osobně.