ceník

Hodinová sazba: 1000 Kč / h

Cena zahrnuje obsluhu strojů, cestovné (sazbu za km neúčtuji), dovoz materiálu, ostatní činnosti ruční či s technikou (stejná sazba pro bagrování, sbíjení, vrtání). Hodinová sazba začíná běžet odjezdem z bydliště, odečítají se obědy atp.

Poznámka k ceně: kolegové z oboru i zákazníci mi říkají, že pracuji rychle a dobře…


Havarijní zásahy:

Příplatek dle dohody.


K fakturované ceně se připočítává DPH, sazbu vysvětlím osobně.