bagrr.cz | výkopové práce a drobná stavební činnost

Provádím výkopové práce a drobnou stavební činnost.

Práci s bagry a stavebnictví se věnuji přes 10 let. 

Specializuji se na komplikované zakázky, od kterých dávají kolegové ruce pryč, ať už se jedná o složitost terénu nebo náročné provedení, např. kombinací různých strojů. Zvládneme leccos, co by se zdálo i neproveditelné:

 • Výkopové práce pro pokládku vody, elektřiny, plynu, kabelů. Pokládka kanalizace, odpadů, vody a dalších rozvodů.
 • Zemní práce při haváriích.
 • Drenáže domů, včetně kopání těsně u zdí domů​.
 • Základy pro ploty, domy, garáže. Realizace plotů, základů pro domy, garáže, pergoly apod.
 • Drenáže pastvin, odvodnění močálů.
 • Vykopu jámu pro jezírko, rybník, bazén, vířivku.
 • Čištění koryt potoků.
 • Obnova přirozeného toku potoků – vytváření nádrží, rybníků, tůní, mokřadů i meandrů na potocích. Bagr může být i malý, neponičí přírodu a díky nízké hmotnosti a rozložení tlaku na půdu pásy se povrch rychle regeneruje.
 • Ukládání nádrží na dešťovou vodu (retenční nádrž), momentálně populární kvůli hospodaření s vodou. Nabízím kompletní uložení nádrže včetně připojení svodů, natažení elektřiny a dalších prací dle vašeho přání.
 • Odstraňování náletových dřevin. Vykopávání pařezů.
 • Práce s motorovou pilou.
 • Stavby opěrných zdí, zídek, podezdívky plotů.
 • Vytvořím bednění (šalování) a zajistím + provedu vylití betonem.
 • Tvorba mlatových ploch, cest a chodníků.
 • Demolice betonových ploch, objektů apod. hydraulickým kladivem (velkou sbíječkou na bagru).
 • Vrtání děr pro ploty, sloupky, sloupy.