bagrr.cz | výkopové práce minibagrem

Provádím výkopové práce japonským minibagrem Takeuchi TB216.

Hmotnost 2 t.

Hloubka kopání: 239 cm (při dostatečném prostoru k vytvoření sjezdu i hlouběji).

Minibagr projede 105 cm širokým vjezdem na pozemek či do objektu, pracovní šířka je 130 cm (roztahovací podvozek). Bagr je vysoký 236 cm.

Vysoká prostupnost pásového minirypadla – svažitým či podmáčeným terénem, zúženým prostorem atp.


S mým malým, ale šikovným bagrem zvládneme leccos, co by se zdálo i neproveditelné:

 • Výkopové práce pro pokládku vody, elektřiny, plynu, kabelů. Možnost pokládky kanalizace, odpadů, vody a dalších rozvodů.
 • Zemní práce při haváriích.
 • Drenáže domů, včetně mimoosého kopání těsně u zdí domů​.
 • Základy pro ploty, domy, garáže…
 • Drenáže pastvin, odvodnění močálů.
 • Výkopu jámu pro jezírko, rybník, bazén, vířivku.
 • Čištění koryt potoků.
 • Obnova přirozeného toku potoků – vytváření nádrží, rybníků, tůní, mokřadů i meandrů na potocích. Bagr je malý, neponičí okolní přírodu.
 • Ukládání nádrží na dešťovou vodu, momentálně populární kvůli dotaci „Dešťovka“. Nabízím kompletní uložení nádrže včetně připojení svodů, natažení elektřiny a dalších prací dle vašeho přání.
 • Odstraňování náletových dřevin. Vykopávání pařezů.
 • Práce s motorovou pilou.
 • Stavby opěrných zdí, zídek, podezdívky plotů.
 • Vytvořím bednění (šalování) a zajistím + provedu vylití betonem.
 • Tvorba mlatových ploch, cest a chodníků.
 • Demolice betonových ploch, objektů apod. hydraulickým kladivem (velkou sbíječkou na bagru).
 • Vrtání děr pro ploty, sloupky, sloupy.